НАПРЕД РОЗОВО е уникатен настан чија цел е обединување на сите кои ја преживеале болеста, нивните пријатели, како и сите граѓани на Македонија со цел да се подигне свеста во борбата против ракот на дојката.

Со НАПРЕД РОЗОВО, веќе 10 години БОРКА и Македонија се дел од големото светско семејство на борци против ракот на дојка.

Бидете и ВИЕ дел од оваа приказна, заедно да чекориме за оние кои се борат, за оние кои веруваат, за оние на кои им треба надеж и поддршка и во чест на оние кои ги загубивме!

Оваа борба е за сите нас! Затоа, биди и ти дел од неа!
Да им помогнеме на другите да победат!

Ве повикуваме на 7ми Октомври, во 11 часот масовно да се собереме пред Школка во градскиот парк во Скопје.

По 10ти пат биди и ти дел од Напред розово!
Со љубов од БОРКИТЕ!

* * *

Përpara Rozë eshte një ngjarje unike qëllimi i së cilës është bashkimi i të gjithëve që kanë përjetuar këtë sëmundje, miqtë e tyre, si dhe të gjithë qytetarët e Maqedonisë, me qëllim të ngritjes të vetëdijes për luftën kundër kancerit të gjirit.

Me PËRPARA ROZË, tashmë 10 vite BORKA dhe Maqedonia janë pjesë e familjes së madhe botërore të luftëtareve kundër kancerit të gjirit.

Bëhuni dhe JU pjesë e kësaj nisme, të ecim së bashku për ato që luftojnë, për ato që besojnë, për ato që u duhet shpresë dhe mbështetje dhe për nder të atyre që humbëm!

Kjo luftë është për të gjithë ne! Prandaj bëhu dhe ti pjesë e saj! Të ndihmojmë të tjerat të fitojnë!

Ju ftojmë më 7 Tetor, në orën 11:00 masovikisht të mblidhemi tek Guacka në parkun e qytetit ne Shkup.

Për te 10-tën herë bëhu edhe ti pjesë e PERPARA ROZË!
Me dashuri nga Borkat!

Организатори


Поддржувачи


Медиумски покровители